Sąjūdis pakėlė žmones, išjudino mesti vergo pančius, ginti savo tautos teises. Be Sąjūdžio nebūtų buvę Kovo 11-osios, nebūtų ir Nepriklausomybės.

Balys Juodzevičius

Prieš 30 metų gimęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ėmė budinti Lietuvą į žygį už savo Tėvynės laisvę, savo nepriklausomos Valstybės atkūrimą. 1988 metų vasarą ir rudenį per Lietuvą nuvilnijo tūkstantiniai Sąjūdžio mitingai. Miestuose ir rajonuose steigėsi LPS iniciatyvinės grupės, kolektyvuose  – Sąjūdžio rėmimo grupės, buvo pradėta leisti Sąjūdžio spauda. Utenoje taip pat veikė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupė, į Sąjūdžio veiklas įsijungė daug uteniškių. Jie dalyvavo Ignalinos atominės elektrinės blokadoje, mitinguose, Baltijos kelyje, gynė Parlamento rūmus.